Prijava putem NIAS-a

Na ovoj stranici možete

  • dostaviti obavijest za evidentiranje subjekta u poslovanju s hranom
  • dostaviti obavijest za evidentiranje objekta u poslovanju s hranom
  • predati zahtjev za notifikaciju dodataka prehrani
  • predati zahtjev za notifikaciju hrane sa zdravstvenom tvrdnjom i obogaćene hrane
  • predati zahtjev za notifikaciju hrane za posebne prehrambene potrebe
  • predati zahtjev za izdavanje izvoznih potvrda / certifikata

Pregled registra dodataka prehrani i hrane za posebne prehrambene potrebe

Pregled registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom