Podaci o podnositelju zahtjeva **
Podaci o proizvođaču biocidnog pripravka **
Podaci o uvozniku/odgovornoj osobi za stavljanje biocidnog pripravka na tržište (ako je različit od podnositelja zahtjeva)
Podaci o biocidnom pripravku **
Naziv aktivne tvariECCASSadržaj*
Nema zapisa
Naziv tvariSadržaj
Nema zapisa
Vrsta biocidnog pripravka*Skupina
Nema zapisa
 
Nema zapisa
Prilozi